"Usluga je važnija od profita. Profit nije cilj, on je samo rezultat usluge."
(Henry Ford)
popravka turbo kompresora
Pozovite odmah: +381 (0)63 547922

Šta je turbo kompresorJedan od najjednostavnijih načina kako bi mogli dobiti više snage iz motora jeste da jednostavno dodamo više vazduha i goriva u cilindre u procesu sagorevanja. Jedna od mogućnosti jeste da dodamo još cilindara ili povećamo već postojeće cilindre, ove promene nisu uvek moguće i baš najjednostavnije.

Druga solucija je turbokompresor.

Turbo kompresor je u stvari jedna pumpa za vazduh i kao što i sam naziv kaže, spoj je dva uređaja - TURBINE I KOMPRESORA, koji su povezani zajedničkom osovinom.
Pogonski deo - TURBINA, iskorišćava kinetičku energiju izduvnih gasova, te je pretvara u mehanički rad (obrtaje).Okretanjem se preko osovine pokreće ROTOR KOMPRESORA koji usisava i sabija vazduh. Brzina obrtaja kod novije generacije turbo kompresora prelazi i 300.000/min. Komprimovani (sabijan)vazduh se kroz hladnjak vazduha (intercooler), gde mu se smanjuje temperatura i volumen, odvodi u usisnu granu, zatim u cilindre  motora. 

Pozicija turbokompresora u motoru

Izduvi gasovi iz cilindara udaraju u krila turbinskog točka i na taj način ga okreću. Na drugoj strani osovine kompresor (radeći kao centrifugalna pumpa) komprimuje vazduh u cilindre.

Obrtaji osovine turbo kompresora od preko 300.000 RPM se mogu obezbediti samo konstantnim podmazivanjem gde se tanak uljani film na ležajevima istovremeno podmazuje i hladi osovinu, a dodatno još ponaša se i kao neka vrsta amortizera, koja amortizuje mikrovibracije stvorene prilikom tako visokih obrtaja osovine.

Vesti

Akcija

Partneri


Metalmania d.o.o.


Botos Ada


Keradenko Senta